Category: Monitor

Thiết lập cảnh báo hệ thống bằng zabbix qua sms

Thiết lập cảnh báo hệ thống bằng zabbix qua sms

Mặc định, zabbix cho phép gửi sms cảnh báo đến số điện thoại người nhận thông qua modem gsm cắm thẳng vào server:  GSM modem: “/dev/ttyS0”

Tuy nhiên trong thực tế không phải lúc nào cũng có thẻ cắm modem gsm trực tiếp vào server như: Server thuê, Hoặc cài trong môi trường ảo hóa. Vì vậy ta sẽ thiết lập gửi sms thông qua 1 API gateway, việc gửi sẽ thông qua đường internet. Continue reading